Werkwijze


Ik werk bijna altijd individueel met kinderen (op scholen soms in tweetallen of een klein groepje). Het doen van hun verhaal aan iemand die niet direct betrokken is bij de situatie ervaren kinderen vaak als prettig. Dat kan letterlijk al lucht en ruimte geven.


Kennismakingsgesprek:
Na een aanmelding start een traject  altijd met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats met het kind, zo mogelijk in aanwezigheid van beide ouders. Tijdens het gesprek worden vragen gesteld en ervaringen en verwachtingen besproken. Daarnaast is het voor mij belangrijk om te weten of het kind een samenwerking ziet zitten. Als er een basis is van vertrouwen en veiligheid kan een kind groeien en zich ontwikkelen. Omdat ik werk vanuit de hulpvraag van het kind wordt tijdens de intake bekeken of we deze met elkaar helder kunnen formuleren.

Plan van aanpak:
Wanneer we met elkaar een begeleidingstraject aangaan, maak ik een voorstel en tijdsplanning voor het traject. Dit voorstel stuur ik samen met een behandelovereenkomst en een vragenlijst voor de ouders/verzorgers op.

Coachingstraject:
Als de ouders/verzorgers het eens zijn met het voorstel en de behandelovereenkomst ondertekend is teruggestuurd, gaat het traject van start. De sessies van één uur met het kind vinden plaats bij mij in de praktijk of op basisschool de Triangel in Lunteren. Ouders zijn bij deze sessies niet aanwezig. Ondersteuning door ouders en de omgeving van het kind kunnen het traject positief beïnvloeden. Ook is het mogelijk dat ik contact opneem met school/de leerkracht. Dit zal altijd in overleg gaan met de ouders en het kind.

Nadat ik de eerste week het kind heb gezien, spreek ik de week erna de ouders/verzorgers. Uitgangspunt van dit oudergesprek is de ingevulde vragenlijst. Na (meestal) zes sessies met het kind vindt er een tweede gesprek met de ouders/verzorgers plaats. In dit gesprek wordt besproken hoe we op weg zijn in het bereiken van de gestelde doelen en wat er nog meer nodig is. Voor oudergesprekken spreek ik bij voorkeur bij u thuis af. Het plan van aanpak kan naar aanleiding van de tussenevaluatie worden bijgesteld.

Afronding:
Een traject duurt gemiddeld zes tot tien sessies – inclusief oudergesprekken. Het totaal aantal sessies is afhankelijk van de leervraag, van het karakter van het kind en van de steun van de directe omgeving. Het traject wordt altijd afgesloten met een afrondingsgesprek. Ook dit gesprek vindt plaats met het kind en – indien mogelijk – in aanwezigheid van de ouders/verzorgers. De huidige situatie staat daarin centraal. Zonder toestemming van de ouders/verzorgers wordt er geen informatie aan derden verstrekt.