Tarieven

Intakegesprekgratis45 min.
Coaching per sessie€ 70,-60 min.
Oudergesprek € 70,-60 min.
Observatie/schoolgesprek€ 70,-60 min.
Verslaglegging€ 35,- tot € 70,-30 tot 60 min.
Alle genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW in het kader van de Kleine OndernemersregelingWanneer een afspraak niet door kan gaan, dient u deze minimaal 24 uur van te voren per e-mail of telefoon te annuleren. Bij tijdige afzegging worden de kosten niet in rekening gebracht.

Spring Praktijk voor Kindercoaching is aangesloten bij Adiona – Beroepsorganisatie voor Kindercoaches.

Het is mogelijk coachingskosten als bijzondere ziektekosten op te voeren bij de jaarlijkse belastingaangifte. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Ook kan kindercoaching soms worden vergoed uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) Meer informatie: www.rijksoverheid.nl.