Over mijzelf


Mijn naam is Nynke Feenstra-Schukken.

Ik ben vijftien jaar werkzaam geweest in het onderwijs: als groepsleerkracht, Intern Begeleider, Remedial Teacher en Rugzakbegeleider. In mijn werk ben ik altijd bezig geweest met het bieden van ondersteuning en begeleiding passend bij de ontwikkeling van het individuele kind.

Wanneer een kind nét een stukje extra ondersteuning of begeleiding nodig had, vond ik het een uitdaging te zoeken naar een ingang en mogelijkheden. Uitgaan van de kwaliteiten en het eigen ontwikkelingstempo van een kind creëert kansen om een sprongetje te maken.

Na het afronden van mijn opleiding aan de PABO wist ik dat ik nog een opleiding wilde volgen waarin gerichte begeleiding aan individuele kinderen centraal zou staan. Met de mogelijkheid van het volgen van de opleiding tot kindercoach heb ik die sprong gewaagd.

Ik ben getrouwd en moeder van twee studerende kinderen. De kinderen te zien opgroeien en sprongetjes te zien maken vind ik een boeiend proces. Alle ontwikkelingen die zij doormaken bieden mogelijkheden om te groeien; ook minder prettige ervaringen. Daarbij heb ik hen meegegeven om dagelijks ook te kijken naar de mooie en waardevolle dingen. Datgene wat kleur geeft en je blij maakt.

De basis van waaruit mijn praktijk ‘Spring’ is ontstaan, is het kijken naar en zien van kleurrijke momenten. Die zijn er, elke dag! Om van hieruit met kinderen te mogen werken en hen te begeleiden bij het maken van een sprongetje, ervaar ik als een voorrecht.