Voor ouders/verzorgers


Wanneer kinderen zich veilig voelen en vertrouwen hebben in de wereld om hen heen gaan ze op onderzoek uit en maken ze automatisch sprongen in hun ontwikkeling. Tijdens deze ontdekkingstocht doen kinderen allerlei ervaringen op. Ervaringen die hen doen groeien en ervaringen waardoor zij soms (tijdelijk) uit balans raken. Vaak vinden zij de balans zelf weer terug m.b.v. hun innerlijke wijsheid, kracht en kwaliteiten. Wanneer dit niet lukt zullen ze een beroep doen op vertrouwde personen in hun omgeving. In de eerste plaats op u als ouders/verzorgers. Om vanuit hun veilige basis opnieuw stappen te zetten. Wanneer u er samen met uw kind niet uitkomt kan tijdelijke ondersteuning door een kindercoach uitkomst bieden.


Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende begeleiding van kinderen met een leervraag. Als kindercoach kijk ik met het kind, de ouders/verzorgers (en de leerkracht) mee en onderzoek vanuit de actuele situatie welke stappen gezet kunnen worden. De begeleiding richt zich op mogelijkheden en kwaliteiten van het kind. De leervraag staat hierbij centraal. Om van daaruit, oplossingsgericht, een positieve verandering in gang te zetten.

Het coachen en begeleiden van kinderen is iets anders dan het bieden van een kant en klare oplossing. Samen gaan we op onderzoek uit waarbij ik ervan uit ga dat het kind, bewust of onbewust, weet waar het antwoord op zijn leervraag te vinden is. In zichzelf! Door verschillende vormen van spel, oefeningen, praten, luisteren, kijken en voelen leert uw kind zichzelf beter kennen en ontdekt welke kwaliteiten, vaardigheden en kracht het in zich heeft. We gaan na in welke situaties het kind deze al inzet. Om van daaruit te kijken hoe het kind zijn eigen kracht en kwaliteiten kan inzetten binnen een situatie waarin het dit moeilijker vindt. Op deze manier leert een kind dat het zijn eigen denken en handelen zelf positief kan beïnvloeden.


Spring Praktijk voor kindercoaching

In mijn praktijk werk ik met kinderen tussen 6 en 12 jaar die hulp kunnen gebruiken op het gebied van leren, emoties en gedrag.

Bijvoorbeeld omdat ze:
– weinig zelfvertrouwen of vertrouwen in anderen hebben
– faalangstig zijn
– piekeren of zich zorgen maken
– een ‘vol’ hoofd hebben
– moeite hebben zich te concentreren
– het moeilijk vinden zich te ontspannen
– moeite hebben om voor zichzelf op te komen
– hooggevoelig zijn
– gepest worden of zelf pester zijn
– het lastig vinden hun emoties te reguleren
– verdriet hebben of rouwen na ziekte, overlijden of een scheiding
– hun sociale vaardigheden willen verbeteren

Een kind maakt deel uit van een groter geheel: het gezin, de klas, de vriendengroep. Naast de samenwerking met het kind vinden er gesprekken met ouders plaats en eventueel ook met andere gezinsleden of bijvoorbeeld de groepsleerkracht.

Wanneer u het gevoel heeft dat uw kind baat kan hebben bij begeleiding door een kindercoach neem dan gerust contact met mij op via de mail.