Welkom bij Spring Kindercoaching!


Welkom in mijn Praktijk ‘Spring’!

Spring als vertaling van Lente:
een periode van groeien, bloeien en heldere, frisse kleuren.

Spring staat ook voor: Springen als teken van blijdschap. En voor: Waag de sprong maar! Bij iets nieuws of het zetten van een stapje in je ontwikkeling, ook al is dat soms spannend.

Als kindercoach kijk ik mee met het kind, de ouders (en de leerkracht) en onderzoek ik vanuit de actuele situatie welke stappen gezet kunnen worden. Het gaat om tijdelijke begeleiding waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden, uitgaande van de hulpvraag van uw kind.

Welkom in mijn Praktijk!

Nynke Feenstra-Schukken

Kindercoach