Werkwijze

Ik werk individueel met kinderen. Het doen van hun verhaal aan iemand die niet direct betrokken is bij de situatie ervaren kinderen vaak als prettig. Dat kan letterlijk al lucht en ruimte geven.

Intakegesprek:
Na een aanmelding start een traject  altijd met een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats met het kind, zo mogelijk, in aanwezigheid van beide ouders. Tijdens het gesprek worden vragen gesteld en ervaringen en verwachtingen besproken. Daarnaast is het voor mij belangrijk om te weten of het kind een samenwerking ziet zitten. Wanneer er een basis is van vertrouwen en veiligheid kan een kind groeien en zich ontwikkelen. Omdat ik werk vanuit de hulpvraag van het kind wordt tijdens de intake bekeken of we deze met elkaar helder kunnen formuleren.

Plan van aanpak:
Wanneer we met elkaar een begeleidingstraject aangaan, maak ik een voorstel en tijdsplanning voor het traject. Dit voorstel stuur ik ter informatie samen met een behandelovereenkomst op.


Het Coachingstraject:

Als ouders het eens zijn met het plan van aanpak en de behandelovereenkomst ondertekend is teruggestuurd gaat het traject van start.  De sessies van 1 uur met het kind vinden plaats bij mij in de praktijk of op basisschool de Triangel in Lunteren. Ouders zijn bij deze sessies niet aanwezig. Ondersteuning door ouders en de omgeving van het kind kunnen het traject positief beïnvloeden. Ook is het mogelijk dat ik contact opneem met school. Dit zal altijd in overleg gaan met de ouders en het kind.

Halverwege het traject vindt een (tussen)evaluatie plaats met de ouders. Bij voorkeur bij u thuis. Het gestelde doel/de gestelde doelen kunnen naar aanleiding van de tussenevaluatie worden bijgesteld.

Afronding:
Een traject duurt gemiddeld 6-10 sessies. Het totaal aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag, van het karakter van het kind en van de steun van de directe omgeving. Het traject wordt altijd afgesloten met een afrondingsgesprek. Ook dit gesprek vindt plaats met het kind – indien mogelijk - in aanwezigheid van beide ouders. De huidige situatie staat daarin centraal. Zonder toestemming van de ouders wordt er geen informatie aan derden verstrekt.