Klachtenprocedure

Algemeen 

1. Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij kan over die handeling een klacht ingediend worden door u als ouders/verzorgers.

2. Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.

3. Omdat ik ben aangesloten bij de ABVC, beroepsvereniging voor counselors, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op een mediator van deze beroepsverening.

Hiervoor kunt u, via onderstaande link, het klachtenformulier invullen.

https://www.abvc.nl/klachten/

Via deze link is eveneens de ‘mediation procedure coach’ te vinden.