Tarieven

Intakegesprek

gratis

45 min.

Coaching per sessie

€ 65,-

60 min.

Oudergesprek 

€ 65,-

60 min.

Observatie/schoolgesprek

€ 65,-

60 min.

Verslaglegging

€ 32,50,- tot € 65,-

30 tot 60 min.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
 

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient u deze uiterlijk 24 uur van te voren per e-mail of telefoon te annuleren.
Bij tijdige afzegging worden de kosten niet in rekening gebracht.


Spring Praktijk voor Kindercoaching is aangesloten bij Adiona - Beroepsorganisatie voor Kindercoaches.


Het is mogelijk coachingskosten als bijzondere ziektekosten op te voeren bij de jaarlijkse belastingaangifte. 
Hiervoor heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

In overleg met de basisschool worden coachingskosten soms ook uit het rugzakje vergoed.

Ook kan kindercoaching soms worden vergoed uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) Meer informatie: www.rijksoverheid.nl.